Home » If you pay peanuts…

If you pay peanuts…

In het nieuws is de afgelopen dagen aandacht besteed aan de opdrachtgeefster die een zwembadbouwer alsnog het volledige bedrag moet betalen, ondanks de bouw van een gebrekkig zwembad.

Wat was het geval?
Een opdrachtgeefster heeft opdracht gegeven om een zwembad aan te leggen in haar tuin aan een zwembadbouwer. De aanneemsom is € 56.000.
In de opdrachtbevestiging is opgenomen dat de aanleg dient plaats te vinden op een al gestorte vloerplaat en dat “eventuele bronnering” niet is opgenomen.
De (onderaannemer van de) zwembadbouwer begint met de werkzaamheden.
Het verloopt niet naar wens. De vloer is niet droog en het vocht richt schade aan, en zorgt voor vertraging van de werkzaamheden.
Volgens opdrachtgeefster en haar adviseur is de vloer op sommige plekken hol, is het cement tussen blokken uitgespoeld en kan daarom niet tijdig worden begonnen met de foliewerkzaamheden.
Verder zouden onder andere wanden niet haaks zijn, een traptrede los zitten, niet haaks zijn, een zitbank niet waterpas zijn.

Daar is tussen de zwembadbouwer en opdrachtgeefster (en haar adviseur) uitvoerig overleg over gepleegd.
De zwembadbouwer heeft diverse keren herstelwerkzaamheden uitgevoerd, die echter telkens niet tot tevredenheid van opdrachtgeefster en haar adviseur waren.
Er is door de zwembadbouwer één factuur verzonden ter grootte van € 17.500.
De adviseur geeft vervolgens aan:

Ik vind het jammer dat het allemaal zo gelopen is, maar in mijn app van woe 9 mei heb ik duidelijk aangegeven dat het niets meer gaat worden tussen [appellante] als opdrachtgeefster en Zwedak.
Ik ben van mening dat je jou herhaaldelijk gedane uitspraken moet nakomen en dat is je verlies pakken en de opdracht terug geven.
Dit heb je diverse malen ter plaatse en ook telefonisch aangegeven.
Ook in het laatste gesprek op de bouw gaf je aan dat het jou een beetje materiaal zou kosten en verder zou je het probleem bij jou onderaannemer neerleggen.
Nadat jou tegelzetter de trap heeft gecorrigeerd was deze nog niet 100% maar de grootste irritatie bij [appellante] was dat de vloer op sommige plekken nog steeds los lag en het laatst gestuurde filmpje van [appellante] geeft ook duidelijk aan dat de gesmeerde vloer er zo uitgeschept kon worden en totaal geen hechting had met de ondergelegen betonvloer.
Ik hoop dat we dit op een volwassen wijze af kunnen sluiten en verzoek je vriendelijk om [appellante] een credit nota te sturen van de openstaande factuur.”

De zwembadbouwer maakt bezwaar en geeft aan niet akkoord te gaan met het voorstel namens opdrachtgeefster.
Opdrachtgeefster heeft iemand anders opdracht gegeven om de vloer te verwijderen en een ander bedrijf opdracht gegeven tot aanleg van het zwembad.

De zwembadbouwer vraagt bij de kantonrechter betaling van de factuur, verhoogd met rente en proceskosten.
De opdrachtgeefster vraagt, op haar beurt een bedrag van ongeveer € 6.200, ze geeft aan dat ze de overeenkomst heeft ontbonden en recht heeft op schadevergoeding.
De kantonrechter stelt de zwembadbouwer in het gelijk.

Opdrachtgeefster laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep. Ook in hoger beroep krijgt zij nul op rekest.
Zij moet de zwembadbouwer zelfs meer betalen dan bij de kantonrechter!

Zij was namelijk vergeten om de zwembadbouwer in gebreke te stellen, waardoor zwembadbouwer in verzuim is geraakt.
Opdrachtgeefster mocht de overeenkomst helemaal niet ontbinden.
Er was in dit geval een ingebrekestelling vereist om een verzuim te doen intreden, waarna de overeenkomst ontbonden had kunnen worden.

Moraal van het verhaal:

Schakel een deskundige in als zaken niet zo lopen als je had gewild.
Die deskundige weet hoe te handelen, en hoe zaken tot een goed einde te brengen.
In dit geval had de adviseur van opdrachtgeefster een formele brief moeten sturen naar de zwembadbouwer met daarin een duidelijke ingebrekestelling en een verzuim.
Het lijkt erop dat dit een advisering vanuit een familie of vriendschappelijke relatie is geweest. Ik kan mij voorstellen dat die hierdoor onder druk is komen te staan.
Opdrachtgeefster had mogelijk wel een punt, en bij een juiste insteek had dit heel anders voor haar kunnen aflopen.
Daarbij geldt: advocaten zijn verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
Dan zou er nog een mogelijkheid tot verhaal van de schade voor opdrachtgeefster zijn.

Ik weet natuurlijk niet zeker of dit een vriendendienst is geweest, maar dat je beter iets meer kunt uitgeven voor een beter resultaat dan een “monkey” lijkt me duidelijk!

ECLI:NL:GHDHA:2022:2173, Gerechtshof Den Haag, 200.282.296/01 (rechtspraak.nl)

Direct contact

  • Quinten Matsyslaan 59, 5642 JC Eindhoven

  • Maandag tot en met vrijdag: 09:00 tot 17:00 uur