• Dorpsstraat 13
    5556VL Valkenswaard
  • T: 040-2960175
    F: 040-2960187
  • Uurtarief: € 175,- ex BTW *

Aansprakelijkheidsrecht

Het overkomt iedereen weleens: een wederpartij die zijn verplichtingen niet nakomt. Indien u er in slaagt er voor te zorgen dat hij dit alsnog doet, blijft u toch nog zitten met kosten die door de nakoming niet worden gecompenseerd.

Kosten doordat er niet op tijd is geleverd. Kosten doordat niet is geleverd wat is overeengekomen. Kosten doordat u tijd moet steken in het ontstane probleem. Tijd die u aan andere zaken had kunnen besteden als uw wederpartij zijn verplichtingen wel meteen was nagekomen.

Uiteraard kunt u uw wederpartij voor deze schade aansprakelijk stellen. Het daadwerkelijk verhalen van uw schade blijkt echter in veel gevallen niet zo eenvoudig te zijn. Mocht het omgekeerde zich onverhoopt voordoen, namelijk dat u door uw wederpartij aansprakelijk wordt gesteld, dan kunnen wij u evengoed vakkundig bijstaan.

Ook kunt u te maken krijgen met schade die voortvloeit uit een onrechtmatige daad. Er ligt dan geen overeenkomst aan ten grondslag, maar toch lijdt u schade door toedoen van een ander. U kunt de ander dan aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. Of wordt u op deze grondslag aansprakelijk gesteld door een ander.

Advoconomy is net zo ervaren in het verhalen van contractuele schade als in het opstellen van de contracten.

Advocatenkantoor Advoconomy kan u hierover uitstekend adviseren. Heeft u een vraag over een verbintenisrechtelijke kwestie of geschil, bel of mail gerust eens voor een eerste kennismaking.

Advoconomy is u snel en graag van dienst.

Kunnen wij u helpen?

Als u onderstaand contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.


De heer Mevrouw
Voorletter(s): *
Achternaam: *
Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mail: *
Telefoon:
Onderwerp:
Uw bericht: *


Rechtsbijstandverzekeraars

Advoconomy legt zich specifiek toe op bijstand aan verzekerden van rechtsbijstandverzekeraars.   Dat kan op twee manieren: of de verzekerde wendt zich zelf tot ons, of de verzekeringsmaatschappij vraagt ons om bijstand voor de betreffende ...lees verder.

* In verband met de vereiste specialistische kennis in letselzaken hanteren wij een hoger tarief. Het uurtarief in letselschadezaken bedraagt € 225 ex btw per uur, welke kosten in rekening zullen worden gebracht bij de aansprakelijke verzekeraar.