• Dorpsstraat 13
    5556VL Valkenswaard
  • T: 040-2960175
    F: 040-2960187
  • Uurtarief: € 175,- ex BTW *

Overzicht werkzaamheden

Indien er in uw zaak werkzaamheden zijn verricht ontvangt u van Advocatenkantoor Advoconomy® hiervan bij de factuur een overzicht. Indien u hiervan tussentijds op de hoogte gesteld wilt  worden dan kunt u dit eenvoudigweg even telefonisch of per email opvragen. 

Wij willen hiermee voorkomen dat u (onaangenaam) verrast wordt indien u de factuur ontvangt. Bovendien kunt u direct terugkoppeling geven op het moment dat er vragen zijn naar aanleiding van het overzicht van de werkzaamheden. Op deze wijze blijven de lijnen kort en bevordert dit een goede verstandhouding met de cliënt.

Bij onze werkzaamheden kunnen nog kosten bijkomen als griffierecht (wordt aan de gerechtelijke instantie betaald om een zaak in behandeling te nemen), of bijvoorbeeld kosten gemaakt door een deurwaarder. 

Advocatenkantoor Advoconomy® hanteert een tarief van 175,- EUR excl. BTW per uur*. Hier komen geen kantoorkosten bij, zoals bij veel advocatenkantoren te doen gebruikelijk is.

Advocatenkantoor Advoconomy® kan dit scherpe tarief aanbieden en daarvoor een uitstekende dienst leveren omdat zij een efficiënte bedrijfsvoering combineert met een strakke kostenbeheersing. Zo houdt zij de overheadkosten zo laag mogelijk, zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit van de dienstverlening. Op deze wijze is zij in staat een tarief te berekenen dat in zijn soort nagenoeg uniek is in de Nederlandse advocatuur, waarin een gemiddeld uurtarief al snel twee keer zo hoog is. Advoconomy® wil de toegang tot professionele juridische bijstand op deze wijze vergemakkelijken. De cliënt is daarbij verzekerd van de bijstand van een deskundige advocaat die weet wat er bij de cliënt leeft.

Onderdeel van de efficiënte bedrijfsvoering is ook dat er regelmatig gefactureerd wordt met een betalingstermijn van 14 dagen. De factuur bevat een afschrift van het laatst verzonden dagelijks overzicht van de betreffende zaak. Cliënten van Advoconomy® weten derhalve waar ze aan toe zijn.

*) Dit tarief geldt vanaf 1 juli 2017. Prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden en vinden in beginsel jaarlijks plaats. Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht. Er gelden strikte betalingscondities, waarvoor verwezen wordt naar de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op deze website, worden verstrekt bij de opdrachtbevestiging en kunnen u op het eerste verzoek gratis worden toegezonden.

Rechtsbijstandverzekeraars

Advoconomy legt zich specifiek toe op bijstand aan verzekerden van rechtsbijstandverzekeraars.   Dat kan op twee manieren: of de verzekerde wendt zich zelf tot ons, of de verzekeringsmaatschappij vraagt ons om bijstand voor de betreffende ...lees verder.

* In verband met de vereiste specialistische kennis in letselzaken hanteren wij een hoger tarief. Het uurtarief in letselschadezaken bedraagt € 225 ex btw per uur, welke kosten in rekening zullen worden gebracht bij de aansprakelijke verzekeraar.