• Dorpsstraat 13
    5556VL Valkenswaard
  • T: 040-2960175
    F: 040-2960187
  • Uurtarief: € 175,- ex BTW *

Behandeling

Advoconomy® spant zich tot het uiterste in om een voor de cliënt zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken.

Advoconomy®  verricht geen handelingen zonder de uitdrukkelijke instemming van de cliënt. Alle werkzaamheden van Advoconomy® worden beheerst door haar algemene voorwaarden die bij de opdrachtbevestiging zullen worden toegezonden, en die eveneens op deze website in te zien zijn.

Alle door Advoconomy® namens de cliënt te versturen post, op te stellen processtukken of anders zullen eerst in concept aan de cliënt worden voorgelegd. Pas nadat de cliënt zijn uitdrukkelijke goedkeuring heeft gegeven gaat Advoconomy® over tot verzending van de in concept toegezonden stukken.

Als advocatenkantoor is Advoconomy® gebonden aan de Advocatenwet, verordeningen en regels uitgevaardigd door de Nederlandse Orde van Advocaten, waar iedere advocaat verplicht bij is aangesloten. Deze gedragsregels dienen steeds in acht genomen te worden en waarborgen onder andere een integere dienstverlening en goede procesgang.

's Avonds bereikbaar
Als geen ander weet Advoconomy® dat het niet altijd mogelijk is om persoonlijke zaken overdag met de behandelend advocaat te bespreken. Zeker onze zakelijke cliënten zijn niet altijd in de gelegenheid om tijdens kantooruren overleg met hun advocaat te voeren. Daarom is Advoconomy® buiten kantooruren bereikbaar op de mobiele nummers van de behandelend advocaten. Ook kunnen er 's avonds - na afspraak - besprekingen gepland worden.

Advocatenkantoor Advoconomy® is van mening dat een snelle afhandeling van zaken een essentieel onderdeel is van de service die haar cliënten verdienen. Zo zal de telefoon direct worden beantwoord. U krijgt direct een terzake kundig advocaat aan de telefoon.

Advoconomy® factureert in beginsel op regelmatige twee-wekelijkse basis.

Rechtsbijstandverzekeraars

Advoconomy legt zich specifiek toe op bijstand aan verzekerden van rechtsbijstandverzekeraars.   Dat kan op twee manieren: of de verzekerde wendt zich zelf tot ons, of de verzekeringsmaatschappij vraagt ons om bijstand voor de betreffende ...lees verder.

* In verband met de vereiste specialistische kennis in letselzaken hanteren wij een hoger tarief. Het uurtarief in letselschadezaken bedraagt € 225 ex btw per uur, welke kosten in rekening zullen worden gebracht bij de aansprakelijke verzekeraar.