• Dorpsstraat 13
    5556VL Valkenswaard
  • T: 040-2960175
    F: 040-2960187
  • Uurtarief: € 175,- ex BTW *

Werkwijze

Advoconomy® is volledig gericht op het leveren van kwaliteit. Onze werkwijze is snel, transparant en resultaatgericht. Maar ook persoonlijk en pro-actief.

Advoconomy® is erop ingericht om zaken middels een snelle intake efficiënt te behandelen. Wij streven er altijd naar om elke zaak direct in behandeling te nemen zonder wachttijden, dit is immers in het belang van onze cliënten. Onderdeel hiervan is dat wij onze cliënten ook s avonds graag van dienst zijn. De intake kan zowel in een gesprek alsmede telefonisch plaatsvinden en wordt'altijd gevolgd door een opdrachtbevestiging.

In onze op resultaatgerichte behandeling staat het belang van onze cliënten voor 100% voorop, altijd. Als betrouwbare juridische partner wil Advoconomy® voor iedere cliënt het optimale resultaat bereiken in zijn of haar zaak. Wij gaan voortvarend en doortastend te werk en dragen slagvaardige oplossingen aan. Gedurende de behandeling van een zaak, onderhouden wij intensieve contacten met onze cliënten en werken met korte reactietijden. Als juridische professionals beschikken wij over deskundigheid en ruime ervaring in de rechtsgebieden die wij onderschrijven, ook indien er in uw zaak geprocedeerd moet worden bij rechtbank of gerechtshof. Omdat een juridisch conflict vaak functioneel, financieel maar vooral ook emotioneel ingrijpend kan zijn, is onze dienstverlening gericht op preventie door tijdige advisering en ondersteuning. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Daarnaast zijn wij volledig transparant ten aanzien van de kosten en verrichte werkzaamheden. Bij Advoconomy® kunt u zodoende de gemaakte kosten in uw zaak goed volgen. De dienstverlening van Advoconomy® is volledig transparant voor onze cliënten en integer.

Om onze cliënten tevens van dienst te kunnen zijn op gerelateerde gebieden, zoals bv. fiscale en notariële aangelegenheden, heeft Advoconomy® samenwerkingsverbanden gesloten met andere specialisten. Daar waar nodig kunnen onze business partners u op deze gebieden ondersteuning bieden om zodoende uw zaak zo goed mogelijk te kunnen behartigen zonder tijdsverlies of onnodige kosten. Advoconomy® heeft hierin een onafhankelijke positie en ontvangt geen financiële vergoedingen van haar business partners.

Rechtsbijstandverzekeraars

Advoconomy legt zich specifiek toe op bijstand aan verzekerden van rechtsbijstandverzekeraars.   Dat kan op twee manieren: of de verzekerde wendt zich zelf tot ons, of de verzekeringsmaatschappij vraagt ons om bijstand voor de betreffende ...lees verder.

* In verband met de vereiste specialistische kennis in letselzaken hanteren wij een hoger tarief. Het uurtarief in letselschadezaken bedraagt € 225 ex btw per uur, welke kosten in rekening zullen worden gebracht bij de aansprakelijke verzekeraar.