• Dorpsstraat 13
    5556VL Valkenswaard
  • T: 040-2960175
    F: 040-2960187
  • Uurtarief: € 175,- ex BTW *

Tarief

Advoconomy® hanteert een transparante en éénduidige tariefstelling.  Er wordt één uurtarief gehanteerd voor zowel bedrijven, non-profit organisaties als particulieren, ongeacht de aard van de zaak en/of de aanwezigheid van een eventueel spoedeisend belang.

Het uurtarief van Advoconomy® is 160 euro per uur excl. BTW *. Hier komen geen kantoorkosten bij, zoals bij veel advocatenkantoren wel gebruikelijk is. Het honorarium (excl. BTW) wordt vastgesteld door het aantal uren (met als kleinste tijdseenheid 6 minuten) dat aan de zaak gewerkt wordt te vermenigvuldigen met het hiervoor vermelde uurtarief. Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan wordt u daarover geïnformeerd.

Per 1 juli 2017 wordt het uurtarief gewijzigd naar € 175 per uur excl. BTW.

Advocatenkantoor Advoconomy® loopt voorop in het vergemakkelijken van de toegang tot professionele en kwalitatief hoogwaardige juridische bijstand. Advoconomy biedt een scherp uurtarief aan en levert daarvoor een kwalitatief hoogwaardige dienst.

Er wordt gewerkt op basis van een efficiënte bedrijfsvoering in combinatie met een strakke kostenbeheersing. Overheadkosten worden zo laag mogelijk gehouden, zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit van de dienstverlening. De cliënt is daarbij verzekerd van de bijstand van een deskundige advocaat die weet wat er in de cliënt leeft.

*) Dit tarief geldt tot 1 juli 2017. Prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden en vinden in beginsel jaarlijks plaats. Het uurtarief is tevens van toepassing op de te maken reistijd, zoals voor besprekingen niet ten kantore van Advoconomy en zittingen. Er gelden strikte betalingscondities, waarvoor verwezen wordt naar de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op deze website, worden verstrekt bij de opdrachtbevestiging en kunnen u op het eerste verzoek gratis worden toegezonden.
Naast het uurtarief kunnen hier nog kosten bijkomen zoals griffierecht (wordt aan de gerechtelijke instantie betaald om een zaak in behandeling te nemen) of bijvoorbeeld kosten gemaakt door een deurwaarder.


Rechtsbijstandverzekeraars

Advoconomy legt zich specifiek toe op bijstand aan verzekerden van rechtsbijstandverzekeraars.   Dat kan op twee manieren: of de verzekerde wendt zich zelf tot ons, of de verzekeringsmaatschappij vraagt ons om bijstand voor de betreffende ...lees verder.

* In verband met de vereiste specialistische kennis in letselzaken hanteren wij een hoger tarief. Het uurtarief in letselschadezaken bedraagt € 225 ex btw per uur, welke kosten in rekening zullen worden gebracht bij de aansprakelijke verzekeraar.