• Dorpsstraat 13
    5556VL Valkenswaard
  • T: 040-2960175
    F: 040-2960187
  • Uurtarief: € 175,- ex BTW *

Samenwerkingsverbanden

Cliënten van Advoconomy kunnen voor zover nodig en gewenst gebruik maken van gespecialiseerde dienstverleners met een aanvullende expertise. Advoconomy heeft samenwerkingsverbanden met andere specialisten zoals fiscalisten, notarissen en accountants.

Daar waar nodig kunnen onze business partners u op deze gerelateerde gebieden additionele ondersteuning bieden om zodoende uw zaak zo goed mogelijk te kunnen behartigen vanuit een multidisciplinaire aanpak, zonder tijdsverlies of onnodige kosten.

Advoconomy heeft hierin een onafhankelijke positie en ontvangt geen financiële vergoedingen van haar business partners. Uiteraard staat het cliiënten vrij om zelf een dienstverlener aan te dragen ten aanzien van bv. fiscale, financiële of notariële aangelegenheden.

Rechtsbijstandverzekeraars

Advoconomy legt zich specifiek toe op bijstand aan verzekerden van rechtsbijstandverzekeraars.   Dat kan op twee manieren: of de verzekerde wendt zich zelf tot ons, of de verzekeringsmaatschappij vraagt ons om bijstand voor de betreffende ...lees verder.

* In verband met de vereiste specialistische kennis in letselzaken hanteren wij een hoger tarief. Het uurtarief in letselschadezaken bedraagt € 225 ex btw per uur, welke kosten in rekening zullen worden gebracht bij de aansprakelijke verzekeraar.