• Dorpsstraat 13
    5556VL Valkenswaard
  • T: 040-2960175
    F: 040-2960187
  • Uurtarief: € 175,- ex BTW *

Rechtsbijstandverzekeraars

Advoconomy legt zich specifiek toe op bijstand aan verzekerden van rechtsbijstandverzekeraars.
 
Dat kan op twee manieren: of de verzekerde wendt zich zelf tot ons, of de verzekeringsmaatschappij vraagt ons om bijstand voor de betreffende verzekerde.
Wij hebben samenwerkingsverbanden met diverse verzekeraars, daardoor kunnen we een zeer gematigd uurtarief hanteren. Ook houden we elkaar voortdurend op de hoogte van de stand van zaken wat een snelle en deskundige afwikkeling tot gevolg heeft.
 
Omdat wij hier al een aantal jaren zeer succesvol in zijn, weten wij dat hiermee een win- win situatie gecreëerd kan worden. De verzekeraar wint hiermee aan flexibiliteit en kan eventuele ziekte en verlof van eigen juristen opvangen met onze snelle en deskundige dienstverlening, zonder dat het kostenaspect uit het oog verloren wordt. Omgekeerd zijn wij gebaat bij aanlevering van nieuwe zaken.
 
In de jaren dat wij voor rechtsbijstandverzekeraars werkzaam zijn hebben wij enkel lof gehad over onze werkwijze. Enkele voorbeelden van reacties van verzekerde cliënten, onderstrepen dit:
 
"Nooit gedacht dat ik een contact met een advocaat als plezierig zou ervaren, maar bij Emin Akdeniz van Advoconomy had ik dat gevoel wel”;

"Zeer goede, professionele, klantvriendelijke service. Ook zeer begaan met de cliënten.

Contact zowel telefonisch als persoonlijk zeer goed en vriendelijk. Steun en aandacht voor de cliënt als dit nodig is. Wij hebben alleen maar positieve ervaringen met Emin Akdeniz en kunnen hem ten zeerste aanbevelen."

"Mijn werkgever wilde mij ontslaan, maar met mijn rechtsbijstandverzekering kon ik een beroep doen op Advoconomy. We hebben het ontslag mooi van tafel gekregen.
 
"Erik van der Maal heeft ons uitstekend en deskundig bijgestaan in de kwestie tegen onze buren. Het was allemaal vervelend genoeg, maar het is uiteindelijk goed afgelopen.
 
"Mijn vrouw kreeg –in onze ogen ten onrechte- geen uitkering meer. Door het doortastend optreden van Daniëlle Schipper is dat helemaal rechtgezet. Wij vonden het contact met haar prettig. Zij wist de juiste instanties te benaderen. Ze reageerde altijd direct, en als dat niet ging in ieder geval altijd binnen een dag. Heel fijn!

"Gül heeft mij geweldig goed ondersteund in mijn zaak tegen mijn werkgever. Hoewel ik dacht dat de zaak kansloos was, heeft Gül hem toch gewonnen!"               

Rechtsbijstandverzekeraars

Advoconomy legt zich specifiek toe op bijstand aan verzekerden van rechtsbijstandverzekeraars.   Dat kan op twee manieren: of de verzekerde wendt zich zelf tot ons, of de verzekeringsmaatschappij vraagt ons om bijstand voor de betreffende ...lees verder.

* In verband met de vereiste specialistische kennis in letselzaken hanteren wij een hoger tarief. Het uurtarief in letselschadezaken bedraagt € 225 ex btw per uur, welke kosten in rekening zullen worden gebracht bij de aansprakelijke verzekeraar.