• Dorpsstraat 13
    5556VL Valkenswaard
  • T: 040-2960175
    F: 040-2960187
  • Uurtarief: € 175,- ex BTW *

Kwaliteitsgarantie

Advocatenkantoor Advoconomy® hecht zeer veel waarde aan een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. In dat kader investeert Advoconomy® in de laatste literatuur/software op de betreffende rechtsgebieden waarbij zij optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van de huidige informatietechnologie. Daarnaast is de werkwijze van Advoconomy® geheel gericht op het behalen van het optimale resultaat voor haar cliënten en het leveren van een hoog service niveau.

Zoals elk ander advocatenkantoor is Advoconomy® verplicht om te voldoen aan de regels en verordeningen uitgevaardigd door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). Iedere advocaat wordt bij inschrijving op het tableau lid van de NOVA. De locale orde is per arrondissement vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht, die onder leiding van de plaatselijke Deken staat.

Advocatenkantoor Advoconomy® is verplicht aan de opleidingvereisten van de NOVA te voldoen. Dat houdt in dat Advocatenkantoor Advoconomy® ieder jaar een minimaal aantal uren moet investeren in de opleiding van de bij haar werkzame advocaten. Advoconomy® voldoet hier ruimschoots aan.

Advoconomy®streeft naar 100% cliënttevredenheid. Mocht u desalniettemin niet tevreden zijn over de afhandeling van uw zaak door Advoconomy®, dan proberen wij daar eerst in onderling overleg met u uit te komen. Leidt dat voor u niet tot een bevredigend resultaat dan kunt u een klacht indienen bij de Deken. Tuchtrechtelijk valt Advocatenkantoor Advoconomy®  onder de Raad van Toezicht van het Arrondissement Den Bosch.

Advoconomy® is aangesloten bij de Geschillen Commissie voor de advocatuur. In de opdrachtbevestiging wordt u uitgebreid aangegeven welke mogelijkheden dit biedt in geval van een verschil van mening over bijvoorbeeld de hoogte van een factuur. 

Indien Advoconomy® van mening is over onvoldoende expertise te beschikken dan zal dat met de betreffende cliënt besproken worden. Advoconomy® kan in dit bijzondere geval besluiten de kennis elders in te kopen, of de zaak naar een andere advocaat te verwijzen*. Dat gebeurt altijd in overleg met de cliënt. Advoconomy® is van mening dat alleen door volledige transparantie het belang van de cliënt optimaal behartigd wordt.

*) in dat geval zijn de algemene voorwaarden en tarieven van de behandelend advocaat van toepassing.

Rechtsbijstandverzekeraars

Advoconomy legt zich specifiek toe op bijstand aan verzekerden van rechtsbijstandverzekeraars.   Dat kan op twee manieren: of de verzekerde wendt zich zelf tot ons, of de verzekeringsmaatschappij vraagt ons om bijstand voor de betreffende ...lees verder.

* In verband met de vereiste specialistische kennis in letselzaken hanteren wij een hoger tarief. Het uurtarief in letselschadezaken bedraagt € 225 ex btw per uur, welke kosten in rekening zullen worden gebracht bij de aansprakelijke verzekeraar.