• Dorpsstraat 13
    5556VL Valkenswaard
  • T: 040-2960175
    F: 040-2960187
  • Uurtarief: € 175,- ex BTW *

Altijd gezellig, een kerstborrel…?

 

Altijd gezellig, een kerstborrel...?

De ‘gezelligste’ tijd van het jaar ligt weer vers achter ons: kerst. Het was dan ook weer tijd voor de jaarlijkse kerstborrel. Een metselaar die al 25 jaar bij hetzelfde bedrijf werkt besluit het er eens goed van te nemen op de kerstborrel. Hij drinkt een glaasje geestrijk vocht, waarna er nog vele volgen. Op een gegeven moment gaat hij in gesprek met de directeur van zijn bedrijf. Tegen het einde hiervan hangt er een ruzieachtige sfeer.

De metselaar , met al aardig wat achter de kiezen, deelt aan andere medewerkers op de kerstborrel mee dat hij de directeur wilde slaan. Op het moment dat de directeur het pand , waar de borrel had plaatsgevonden, wil verlate n valt de metselaar de directeur aan. De metselaar pakt de directeur vast en probeert hem te slaan. Dit is niet gelukt doordat een andere medewerker de metselaar vastpakt en weghaalt.

De directeur heeft de metselaar hierbij op staande voet ontslagen. Later op de dag heeft de metselaar spijt van zijn actie en belt de directeur op om zijn excuses te maken. Desondanks wordt het ontslag op staande voet bevestigd door de directeur. De metselaar is echter van mening dat er geen dringende reden is om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Hij lijdt namelijk aan diabetes, waardoor hij minimaal 4 maal per dag insuline in moet spuiten. De combinatie van insuline met alcohol is verkeerd gevallen, waardoor hij er niks aan kon doen dat hij zo agressief reageerde, aldus de metselaar.

Daarom stapt de metselaar ook naar de rechter, om een procedure te starten. Deze procedure eindigt uiteindelijk bij de gerechtshof. Het gerechtshof is van mening dat het agressieve gedrag van de metselaar een voldoende dringende reden is om tot ontslag op staande voet over te gaan. Hierbij wordt ook overwogen dat de metselaar de directeur ook daadwerkelijk mishandeld zou hebben indien een andere medewerker hem niet had tegengehouden.

Gelukkig is de metselaar direct na zijn ontslag op staande voet elders aan de slag gegaan, waardoor hij alsnog een fijne kerst heeft gehad. Of dat voor de directeur ook het geval was, is maar de vraag.

Moraal van het verhaal is uiteraard: houd altijd in je achterhoofd dat, hoe gezellig een kerstborrel ook moge zijn, het werk gerelateerd is.


Maandag 9 januari 2017

Rechtsbijstandverzekeraars

Advoconomy legt zich specifiek toe op bijstand aan verzekerden van rechtsbijstandverzekeraars.   Dat kan op twee manieren: of de verzekerde wendt zich zelf tot ons, of de verzekeringsmaatschappij vraagt ons om bijstand voor de betreffende ...lees verder.

* In verband met de vereiste specialistische kennis in letselzaken hanteren wij een hoger tarief. Het uurtarief in letselschadezaken bedraagt € 225 ex btw per uur, welke kosten in rekening zullen worden gebracht bij de aansprakelijke verzekeraar.