• Dorpsstraat 13
    5556VL Valkenswaard
  • T: 040-2960175
    F: 040-2960187
  • Uurtarief: € 175,- ex BTW *

Weer aan het werk, deel 2…

Dit keer bespreken we het vervolg van een van onze eigen uitspraken.

De kwestie betreft een portier die al bijna 40 jaar bij zijn werkgever, een groot ziekenhuis in de regio in dienst is. Zoals dat –helaas- vaker gaat, wordt werken in continu diensten, naarmate de leeftijd vordert, zwaarder. Het is dan voorgekomen dat de portier enkele keren tijdens de nachtdienst is ingedommeld.

Dat is reden voor werkgever om in gesprek te gaan met werknemer, en hem in december 2014 een beëindigingsvoorstel te doen. Dat voorstel houdt in dat werknemer gedurende een termijn van 4 maanden de gelegenheid krijgt om een andere baan te zoeken, en dat hem daarbij outplacement wordt aangeboden. Daar stemt werknemer niet mee in, en hij stelt mediation voor. Aldus geschiedt. Echter, gedurende de gesprekken met de mediator bekruipt werknemer het gevoel dat deze niet bezig is met het bemiddelen tussen partijen, maar enkel bezig is om werknemer van het standpunt van werkgever te overtuigen. Werknemer zegt het vertrouwen in deze mediator (gemotiveerd) op, en vraagt om een andere mediator. Werkgever stelt werknemer vervolgens op non-actief. Werknemer start een kort geding om weer aan het werk te mogen, maar dat wordt door de kantonrechter afgewezen. Werknemer stelt hoger beroep in tegen deze afwijzing.

Werkgever vraagt een ontslagvergunning aan bij het UWV. Deze wordt afgewezen. Vervolgens dient werkgever een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in. Deze wordt ook afgewezen.

Dan wordt de hoger beroep procedure van de wedertewerkstelling in eens weer actueel. Het hof heeft inmiddels een eind arrest gewezen. Daarin staat het volgende.

Er wordt verwezen naar de eerdere uitspraak. "Gelet op de beslissing van de bodemrechter en de beoordelingsmaatstaf zoals weergegeven in r.o. 3.5 van het tussenarrest acht het hof de vordering van [appellant] om hem in de gelegenheid te stellen zijn normale en volledig overeengekomen werkzaamheden behorend bij zijn functie te hervatten toewijsbaar. "

"Daarbij betrekt het hof onder meer dat [appellant] , ook nadat hij op 29 november 2014 slapend/indommelend is aangetroffen, in staat is gesteld om de overeengekomen werkzaamheden (zij het zonder nachtdiensten) als beveiliger te blijven verrichten tot 21 april 2015. Het belang van [appellant] bij toelating tot de overeengekomen werkzaamheden acht het hof groter dan het belang van St. Anna om hem niet toe te laten die werkzaamheden te verrichten. Het hof ziet wel aanleiding de vordering in zoverre af te wijzen dat St. Anna niet wordt verplicht om [appellant] , die meermaals indommelend is aangetroffen tijdens nachtdiensten, voorlopig in te roosteren voor nachtdiensten. "

Het ziekenhuis was niet consequent in zijn handelwijze. Aan de ene kant werd er een disfunctionerende werknemer weggezet, die aan de andere kant gewoon mocht blijven werken. Het ziekenhuis was vervolgens niet consequent in de onderbouwing van het verzoek tot ontbinding. Als het ziekenhuis dat wel was geweest, had het er wellicht voor cliënt anders uitgezien…

Maar… het ziekenhuis weigert vervolgens om vrijwillig te voldoen aan de uitspraak van het Hof...

Dit zou kúnnen inhouden dat we cliënt met een deurwaarder naar zijn werkgever moeten sturen, om nakoming te eisen van de uitspraak.

Hoe dit afloopt vertellen we een volgende keer!


Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:866

Maandag 30 mei 2016

* In verband met de vereiste specialistische kennis in letselzaken hanteren wij een hoger tarief. Het uurtarief in letselschadezaken bedraagt € 225 ex btw per uur, welke kosten in rekening zullen worden gebracht bij de aansprakelijke verzekeraar.