• Dorpsstraat 13
    5556VL Valkenswaard
  • T: 040-2960175
    F: 040-2960187
  • Uurtarief: € 175,- ex BTW *

Brekend !

Op 7 april 2016 heeft het Europese Hof van Justitie twee voor de rechtspraktijk belangrijke uitspraken gedaan.

Het gaat daarbij om de kwestie Büyüktipi (ECLI:EU:C:2016:218) en de kwestie Massar (ECLI:EU:C:2016:216). Beide uitspraken zien op het recht van vrije advocaatkeuze indien de rechtszoekende een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten.

Het Hof heeft in deze uitspraken bevestigd dat een rechtsbijstandverzekerde ook recht heeft op vergoeding van een externe advocaat of juridisch adviseur naar keuze in een ontslagprocedure voor het UWV en het CIZ.

De rechtsbijstandverzekerde kan dus in geval van een arbeidsgeschil zijn voorkeursadvocaat / jurist inschakelen. Hij hoeft daarbij dus geen genoegen te nemen met een door de rechtsbijstandverzekeraar aangeboden behandelaar.

Bent u verzekerd, en overweegt u een besluit aan te vechten? Wij zijn uw advocaat!


Bron: http://amweb.nl/schade-724356/eu-hof-ook-vrije-advocaatkeuze-bij-uwv-en-bezwaarprocedures

Maandag 11 april 2016

* In verband met de vereiste specialistische kennis in letselzaken hanteren wij een hoger tarief. Het uurtarief in letselschadezaken bedraagt € 225 ex btw per uur, welke kosten in rekening zullen worden gebracht bij de aansprakelijke verzekeraar.