• Dorpsstraat 13
    5556VL Valkenswaard
  • T: 040-2960175
    F: 040-2960187
  • Uurtarief: € 175,- ex BTW *

Zó getrouwd, zó gescheiden...?

Man en vrouw besluiten op enig moment te trouwen onder huwelijkse voorwaarden, nu de man leergeld heeft betaald. In een vorig huwelijk was hij namelijk in wettelijke gemeenschap van goederen getrouwd en eenzelfde "fout" wilde hij niet nogmaals maken. Het huwelijk raakte helaas ontwricht, als gevolg waarvan partijen besloten te gaan scheiden.

In goed overleg werd een echtscheidingsconvenant opgesteld, waarin diverse financiële afspraken werden vastgelegd. Tot zover eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Maar niets is minder waar.

Deze scheiding betekende het begin van meerdere procedures, met tal van complicaties. Complicaties in de vorm van een onder bewind gestelde ex-partner, een deskundigenonderzoek naar de geestesgesteldheid van de ex-partner ten tijde van het ondertekenen van het echtscheidingsconvenant.

Als gevolg van deze geestelijke stoornis werd de akkoordverklaring van de vrouw met het convenant vernietigd en waren partijen aangewezen op de afspraken in de huwelijkse voorwaarden. Complicaties ook in de zin van de door de voormalige advocaat gemaakte beroepsfouten aangaande deze onder bewindstelling, wat heeft uitgemond in een niet-ontvankelijkheid. Daarnaast werd een verhitte discussie gevoerd met de Raad voor de Kinderbescherming met betrekking tot het hoofdverblijf van een van de kinderen en de rechtbank.

En of dit alles nog niet genoeg was, werden partijen geconfronteerd met een rechtbank en later het gerechtshof die -met alle vormen van respect- haar beslissing telkens uitstelde en daarmee de procedure met maanden vertraagde. Partijen zijn thans jarenlang aan het strijden met torenhoge advocaat- en proceskosten tot gevolg.

De onderhavige kwestie is bijzonder ook gelet op de omvang van het procesdossier. Processtukken van honderden (!) pagina’s en honderden bijlagen waren geen uitzondering. Dit alles gelet op het adagium: "wie stelt moet bewijzen".

Het gerechtshof heeft in deze kwestie beslist dat het processtuk te omvangrijk was. Het aardige is dat er ten aanzien van dit onderwerp weinig rechtspraak is die het gerechtshof kon aanwenden over hoe verder diende te worden geprocedeerd. Het Hof heeft daarop beslist dat het processtuk in omvang beperkt diende te worden, zodat het zou voldoen aan de beginselen van een goede procesorde. Inmiddels is gehoor gegeven aan die opdracht. De zaak wordt mondeling behandeld over enkele maanden. Wordt vervolgd dus.

U bent zó getrouwd, maar niet zó gescheiden…


Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:3861

Vrijdag 25 maart 2016

* In verband met de vereiste specialistische kennis in letselzaken hanteren wij een hoger tarief. Het uurtarief in letselschadezaken bedraagt € 225 ex btw per uur, welke kosten in rekening zullen worden gebracht bij de aansprakelijke verzekeraar.